• 3 سال پیش

  • 15

  • 54:53
هشت: داستان روم (بخش اول: پادشاهی و جمهوری)

هشت: داستان روم (بخش اول: پادشاهی و جمهوری)

Paragraph | پاراگراف
0
هشت: داستان روم (بخش اول: پادشاهی و جمهوری)
  • 54:53

  • 15

  • 3 سال پیش

هشت: داستان روم (بخش اول: پادشاهی و جمهوری)

Paragraph | پاراگراف
0

توضیحات

بخش اول: پادشاهی و جمهوری

داستان پسرانی که از شیر گرگ نوشیدند، تا خسروانی که در یک اقلیم نگنجیدند.

 

منابع اصلی:

وب‌سایت کرش کورس: اینجا و اینجا؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ وب‌سایت لیویوس؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان: اینجا و اینجا.

 

برای مطالعه بیشتر:

 

موسیقی‌ها:

آلبوم Music of Ancient Rome Vol 1 & 2

 

کانال پاراگراف در تلگرام

پاراگراف در ناملیک

توئیتر پاراگراف

ایمیل من


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها