• 3 سال پیش

  • 18

  • 44:21
شش: یونان باستان (بخش دوم)

شش: یونان باستان (بخش دوم)

Paragraph | پاراگراف
0
شش: یونان باستان (بخش دوم)
  • 44:21

  • 18

  • 3 سال پیش

شش: یونان باستان (بخش دوم)

Paragraph | پاراگراف
0

توضیحات

دموکراسی، دین، فلسفه، معماری... این دومین بخش از داستان یونان باستان است.

 

منابع:

وب‌سایت کرش کورس؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ: اینجا، اینجا و اینجا؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ تاریخ تمدن اثر ویل دورانت؛ میراث یونان باستان برای آزادی؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.

 

برای مطالعه بیشتر:

The Iliad/The Odyssey (Goodreads)

The Histories by Herodotus (Goodreads)

On Sparta (Goodreads)

The Peloponnesian War (Goodreads)

Greece: A Short History of a Long Story, 7,000 Bce to the Present (Goodreads)

 

موسیقی‌ها:

آلبوم Colours of Greece

 

لینک پادکست‌های معرفی‌شده:

پادکست لوگوس

پادکست بوم

 

کانال پاراگراف در تلگرام

پاراگراف در ناملیک

توئیتر پاراگراف

ایمیل من


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها