• 1 سال پیش

  • 0

  • 21:21
کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۳: دلایلی برای زنده ماندن- بخش دوم

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۳: دلایلی برای زنده ماندن- بخش دوم

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۳: دلایلی برای زنده ماندن- بخش دوم
0
0

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۳: دلایلی برای زنده ماندن- بخش دوم

رادیو راه با مجتبی شکوری
  • 21:21

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت:

۱- دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر علمی و فرهنگی


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها