• 1 سال پیش

  • 144

  • 21:06
کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲: دلایلی برای زنده ماندن

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲: دلایلی برای زنده ماندن

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲: دلایلی برای زنده ماندن
0
0

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲: دلایلی برای زنده ماندن

رادیو راه با مجتبی شکوری
  • 21:06

  • 144

  • 1 سال پیش

توضیحات

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت:

۱- دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر علمی و فرهنگی

۲- انسان ها اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر هیرمند

۳- چگونه زمان را متوقف کنیم اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر هیرمند

۴- یادداشت هایی درباره ی سیاره ای ناآرام اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر کتاب سده


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها