• 2 سال پیش

  • 8

  • 14:56
فصل چهارم، قسمت هفدهم، امید بدون خوشبینی

فصل چهارم، قسمت هفدهم، امید بدون خوشبینی

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
فصل چهارم، قسمت هفدهم، امید بدون خوشبینی
  • 14:56

  • 8

  • 2 سال پیش

فصل چهارم، قسمت هفدهم، امید بدون خوشبینی

رادیو راه با مجتبی شکوری
0

توضیحات

خوشبینی و بدبینی تضاد امید و قطعیت


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads