• 3 سال پیش

  • 26

  • 17:17
فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج

فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج
0
0

فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج

رادیو راه با مجتبی شکوری
  • 17:17

  • 26

  • 3 سال پیش

توضیحات

تعریف کمدی و تراژدی


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads