• 2 سال پیش

  • 8

  • 17:17
فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج

فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج
  • 17:17

  • 8

  • 2 سال پیش

فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج

رادیو راه با مجتبی شکوری
0

توضیحات

تعریف کمدی و تراژدی


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads