• 3 سال پیش

  • 36

  • 16:03
فصل چهارم، قسمت سوم، امید واقع بینانه

فصل چهارم، قسمت سوم، امید واقع بینانه

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
فصل چهارم، قسمت سوم، امید واقع بینانه
0
0

فصل چهارم، قسمت سوم، امید واقع بینانه

رادیو راه با مجتبی شکوری
  • 16:03

  • 36

  • 3 سال پیش

توضیحات

اسطوره ها امید واقع بینانه، پذیرندگی+عمل امل و عمل لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر کن کیسی - ترجمه سعید باستانی - نشر هاشمی


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads