• 3 سال پیش

  • 94

  • 22:46
فصل سوم، قسمت چهارم، اضطراب موقعیت

فصل سوم، قسمت چهارم، اضطراب موقعیت

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
فصل سوم، قسمت چهارم، اضطراب موقعیت
0
0

فصل سوم، قسمت چهارم، اضطراب موقعیت

رادیو راه با مجتبی شکوری
  • 22:46

  • 94

  • 3 سال پیش

توضیحات

توزیع نابرابری ثروت و شهرت هنر، تراژدی و... لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-اضطراب موقعیت اثر آلن دوباتن - ترجمه سیدحسن رضوی - نشر میلکان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها