• 3 سال پیش

  • 55

  • 15:33
فصل سوم، قسمت دوم، تله شادمانی

فصل سوم، قسمت دوم، تله شادمانی

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
فصل سوم، قسمت دوم، تله شادمانی
0
0

فصل سوم، قسمت دوم، تله شادمانی

رادیو راه با مجتبی شکوری
  • 15:33

  • 55

  • 3 سال پیش

توضیحات

درمان مبتنی بر پذیرش صنعت مثبت نگری و شادمانی لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-تله شادمانی اثر دکتر راس هریس - ترجمه دکتر علی صاحبی ، مهدی اسکندری - نشر سایه سخن - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها