• 3 سال پیش

  • 130

  • 16:04
فصل دوم، قسمت پنجم، خودپنداری

فصل دوم، قسمت پنجم، خودپنداری

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
فصل دوم، قسمت پنجم، خودپنداری
0
0

فصل دوم، قسمت پنجم، خودپنداری

رادیو راه با مجتبی شکوری
  • 16:04

  • 130

  • 3 سال پیش

توضیحات

خودپنداری نظام آموزشی لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-ایده ی خلاق اثر ادوارد دوبونو - ترجمه بنفشه آشنا قاسمی - نشر قطره 2-مدرسه کیفی اثر دکتر ویلیام گلسر - ترجمه دکتر علی صاحبی - نشر سایه سخن - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها