• 3 سال پیش

  • 113

  • 12:09
فصل دوم، قسمت سوم، حال خوب/ تنهایی/ اندوه...

فصل دوم، قسمت سوم، حال خوب/ تنهایی/ اندوه...

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
فصل دوم، قسمت سوم، حال خوب/ تنهایی/ اندوه...
0
0

فصل دوم، قسمت سوم، حال خوب/ تنهایی/ اندوه...

رادیو راه با مجتبی شکوری
  • 12:09

  • 113

  • 3 سال پیش

توضیحات

حال خوب یونگ و ناخودآگاه (رنج ها، حسرت ها...) مواجهه با تنهایی اندوه پذیرش لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-دال دوست داشتن اثر حسین وحدانی - نشر ویدا - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها