• 2 سال پیش

  • 32

  • 14:48
هشت گانه توسعه فردی - گام هفتم: قصه مردی که لب نداشت

هشت گانه توسعه فردی - گام هفتم: قصه مردی که لب نداشت

رادیو راه با مجتبی شکوری
0
هشت گانه توسعه فردی - گام هفتم: قصه مردی که لب نداشت
  • 14:48

  • 32

  • 2 سال پیش

هشت گانه توسعه فردی - گام هفتم: قصه مردی که لب نداشت

رادیو راه با مجتبی شکوری
0

توضیحات

گام هفتم از هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام ------------- music: Gülümcan - Ahmet Mustafa Özgül(Köprü)


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها