• 1 سال پیش

  • 4

  • 25:53
قسمت بیست و نهم - ماکیاولی و هابز

قسمت بیست و نهم - ماکیاولی و هابز

پادکست بوم
0
قسمت بیست و نهم - ماکیاولی و هابز
  • 25:53

  • 4

  • 1 سال پیش

قسمت بیست و نهم - ماکیاولی و هابز

پادکست بوم
0

توضیحات
در این قسمت با دو تن از پایه‌گذاران فلسفه‌ی سیاسی آشنا می‌شویم.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها