• 2 سال پیش

  • 4

  • 21:55
قسمت بیست و هفتم - اسپینوزا

قسمت بیست و هفتم - اسپینوزا

پادکست بوم
0
قسمت بیست و هفتم - اسپینوزا
  • 21:55

  • 4

  • 2 سال پیش

قسمت بیست و هفتم - اسپینوزا

پادکست بوم
0

توضیحات
در این قسمت با اندیشه‌های بندیکت اسپینوزا آشنا خواهیم شد.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها