• 2 سال پیش

  • 1

  • 22:04
قسمت بیست و ششم - دکارت

قسمت بیست و ششم - دکارت

پادکست بوم
0
قسمت بیست و ششم - دکارت
  • 22:04

  • 1

  • 2 سال پیش

قسمت بیست و ششم - دکارت

پادکست بوم
0

توضیحات
در این قسمت با نخستین فیلسوف بزرگ جهان نو، رنه دکارت آشنا خواهیم شد.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها