• 2 سال پیش

  • 1

  • 43:22
قسمت بیست و پنجم - رنسانس

قسمت بیست و پنجم - رنسانس

پادکست بوم
0
قسمت بیست و پنجم - رنسانس
  • 43:22

  • 1

  • 2 سال پیش

قسمت بیست و پنجم - رنسانس

پادکست بوم
0

توضیحات
در این قسمت کمی از فلسفه فاصله می‌گیریم و از زمینه‌های رنسانس و دگرگونی عظیم فلسفه غرب، به ویژه از انقلاب دانش نجوم، صحبت می‌کنیم. وب‌سایت رادیو کشورگرافی (آشنایی با کشورهای مختلف دنیا در قالب یک سفر): Keshvargraphy.com لینک کست‌باکس: https://castbox.fm/episode/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%7C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86-id4085001-id383793797?country=us

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها