• 2 سال پیش

  • 0

  • 12:07
قسمت بیست و چهارم - توماس آکویناس

قسمت بیست و چهارم - توماس آکویناس

پادکست بوم
0
قسمت بیست و چهارم - توماس آکویناس
0
0

قسمت بیست و چهارم - توماس آکویناس

پادکست بوم
  • 12:07

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت با فیلسوف بزرگ مدرسی، قدیس توماس آکویناس آشنا می‌شویم.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها