• 2 سال پیش

  • 1

  • 19:17
قسمت بیست و دوم - دیونوسیوس، بوئتیوس، یوهانس اسکوتوس

قسمت بیست و دوم - دیونوسیوس، بوئتیوس، یوهانس اسکوتوس

پادکست بوم
0
قسمت بیست و دوم - دیونوسیوس، بوئتیوس، یوهانس اسکوتوس
  • 19:17

  • 1

  • 2 سال پیش

قسمت بیست و دوم - دیونوسیوس، بوئتیوس، یوهانس اسکوتوس

پادکست بوم
0

توضیحات
در این قسمت با آرا چند تن از فیلسوفان مهم قرون وسطا (دیونوسیوس، بوئتیوس، یوهانس اسکوتوس) آشنا می‌شویم.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها