• 3 سال پیش

  • 6

  • 20:57
قسمت بیست و یکم - فلسفه‌ی اسلامی

قسمت بیست و یکم - فلسفه‌ی اسلامی

پادکست بوم
0
قسمت بیست و یکم - فلسفه‌ی اسلامی
0
0

قسمت بیست و یکم - فلسفه‌ی اسلامی

پادکست بوم
  • 20:57

  • 6

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از پیدایش و شکل‌گیری فلسفه اسلامی در قرون وسطا صحبت می‌کنیم.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها