• 3 سال پیش

  • 3

  • 11:46
قسمت نوزدهم - فلوطین

قسمت نوزدهم - فلوطین

پادکست بوم
0
قسمت نوزدهم - فلوطین
0
0

قسمت نوزدهم - فلوطین

پادکست بوم
  • 11:46

  • 3

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به فلوطین، فیلسوف برجسته‌ی نوافلاطونی می‌پردازیم.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها