• 3 سال پیش

  • 0

  • 13:18
قسمت هجدهم - کلبیان و شکاکان

قسمت هجدهم - کلبیان و شکاکان

پادکست بوم
0
قسمت هجدهم - کلبیان و شکاکان
0
0

قسمت هجدهم - کلبیان و شکاکان

پادکست بوم
  • 13:18

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت با مسلک کلبی و شک‌گرایی (پرسشگری) در یونان باستان بیشتر آشنا خواهیم شد.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها