• 3 سال پیش

  • 2

  • 16:47
سلام! من سیاه‌چاله هستم

سلام! من سیاه‌چاله هستم

StringCast | استرینگ‌کست
0
سلام! من سیاه‌چاله هستم
  • 16:47

  • 2

  • 3 سال پیش

سلام! من سیاه‌چاله هستم

StringCast | استرینگ‌کست
0

توضیحات
داستان یک عکس و سیاه‌چاله‌ای ۵۰ میلیون سال نوری دورتر از ما ...

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads