• 4 سال پیش

  • 6

  • 23:08
  • 23:08

  • 6

  • 4 سال پیش

توضیحات
داستانی درباره زندگی،  آتیسم و انیمیشن هایی که زندگی یک کودک را تغییر دادند!

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads