• 4 سال پیش

  • 54

  • 21:23
پساحقیقت – قسمت اول

پساحقیقت – قسمت اول

StringCast | استرینگ‌کست
0
پساحقیقت – قسمت اول
0
0

پساحقیقت – قسمت اول

StringCast | استرینگ‌کست
  • 21:23

  • 54

  • 4 سال پیش

توضیحات
داستان پساحقیقت با همه ترسناکی و پیچیدگی، از یک دوستی عمیق شروع میشه. دوستی دو روانشناس که جهان مارو برای همیشه عوض کردند!

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads