• 2 سال پیش

  • 3

  • 01:43:09

درسگفتار نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه دوره دوم - نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه دوره دوم جلسه نهم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

درسگفتار نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه دوره دوم - نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه دوره دوم جلسه نهم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 01:43:09

  • 3

  • 2 سال پیش

توضیحات
این درسگفتار تدریس نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه دور دوم استاد نجف لک زایی در دانشگاه قران و حدیث برای دانشجویان مقطع دکتری است.این درسگفتار به علاقه مندان به مباحث علوم سیاسی تقدیم می شود. تاریخ برگزاری: 1400-1399

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads