• 3 سال پیش

  • 51

  • 08:45

پوشان - 118_نقش_مردم_در_انتخاب_پیشدادیان_۵۷_ستاره_صبح_12_بهمن

پوشان
0
0
0

پوشان - 118_نقش_مردم_در_انتخاب_پیشدادیان_۵۷_ستاره_صبح_12_بهمن

پوشان
  • 08:45

  • 51

  • 3 سال پیش

توضیحات
با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در فایل های صوتی کوتاه، در دسترس هم میهنان بگذاریم.
تماس با ما:
@aQara

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads