• 1 سال پیش

  • 0

  • 16:09
روایت سبز آفرینش - مرتع، کوچ

روایت سبز آفرینش - مرتع، کوچ

روایت سبز آفرینش
0
روایت سبز آفرینش - مرتع، کوچ
0
0

روایت سبز آفرینش - مرتع، کوچ

روایت سبز آفرینش
  • 16:09

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات
روایت سبز آفرینش پادکستی برای منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان است که به معرفی منابع طبیعی و اهمیت آن در زندگی ما انسان ها می پردازد

با صدای
حمید رضا شریفی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads