• 2 سال پیش

  • 4

  • 01:13:16

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۰ - میزگردی درباره بیمه و تحول دیجیتالش که با یک تأخر تاریخی نسبت به دیگر حوزه‌ها شروع شده است

راه پرداخت
0
0
0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۰ - میزگردی درباره بیمه و تحول دیجیتالش که با یک تأخر تاریخی نسبت به دیگر حوزه‌ها شروع شده است

راه پرداخت
  • 01:13:16

  • 4

  • 2 سال پیش

توضیحات
اینجا می‌توانید کل محتوای ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۰ را بشنوید.

با صدای
علی ورامینی
محمد قربانی
میثم سلیمانی
رضا قربانی
مینا والی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads