• 2 سال پیش

  • 76

  • 06:24
مجموعه #داستاهای_کوتاه_دریاروندگان_جزیره_آبی_تر  ( #آب_دریاها ) #عباس_معروفی - آبِ دریاها قسمت دوم

مجموعه #داستاهای_کوتاه_دریاروندگان_جزیره_آبی_تر ( #آب_دریاها ) #عباس_معروفی - آبِ دریاها قسمت دوم

توت فرنگی
2
مجموعه #داستاهای_کوتاه_دریاروندگان_جزیره_آبی_تر  ( #آب_دریاها ) #عباس_معروفی - آبِ دریاها قسمت دوم
2
0

مجموعه #داستاهای_کوتاه_دریاروندگان_جزیره_آبی_تر ( #آب_دریاها ) #عباس_معروفی - آبِ دریاها قسمت دوم

توت فرنگی
  • 06:24

  • 76

  • 2 سال پیش

توضیحات
به قلم #عباس_معروفی با صدای #سمیرا تهیه و تنظیم #سهراب کاری از گروه #توت_فرنگی ------------------------------------

با صدای
سمیرا حقیقی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads