• 2 سال پیش

  • 56

  • 01:42

پادکست آموزش فن بیان | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - 35- اندامهای تنفسی

سخنوران
0
0
0

پادکست آموزش فن بیان | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - 35- اندامهای تنفسی

سخنوران
  • 01:42

  • 56

  • 2 سال پیش

توضیحات
www.sokhanvaran.org کانون سخنوران مجموعه پیش رو شامل آموزش جامع فن بیان است که شامل آموزش تکنیک های فن بیان، صداسازی، تنفس، تلفظ، اکسان گذاری و لحن می باشد

با صدای
استاد محمدعلی حسینیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads