• 7 سال پیش

  • 12

  • 01:05
عکس یادگاری

عکس یادگاری

شنوتو
1
عکس یادگاری
  • 01:05

  • 12

  • 7 سال پیش

عکس یادگاری

شنوتو
1

توضیحات
عکاس سر کلاس درس آمده بود تا از بچه ‌هاى کلاس عکس یادگارى بگیرد . معلم هم داشت همه بچه ‌ها را تشویق می کرد که دور هم جمع شوند . به بقیه داستان گوش کنید . . . .

با صدای
سهیلا علی حقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads