• 7 سال پیش

  • 31

  • 07:21
نقد و بررسی فیلم سینمایی استراحت مطلق

نقد و بررسی فیلم سینمایی استراحت مطلق

شنوتو
2
نقد و بررسی فیلم سینمایی استراحت مطلق
  • 07:21

  • 31

  • 7 سال پیش

نقد و بررسی فیلم سینمایی استراحت مطلق

شنوتو
2

توضیحات
در این سری پادکستها شنوتو و مجله فیلم به تولید برنامه هایی مشترک میپردازند. لطفا به این پادکست گوشت بدهید و ما را از نظرات خود آگاه سازید.

با صدای
شاپرک زاویه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads