• 2 سال پیش

  • 7

  • 00:30
دکترسیدعلی سادات میره ای - انتقال کرونا از مادر باردار به نوزاد

دکترسیدعلی سادات میره ای - انتقال کرونا از مادر باردار به نوزاد

درمان
0
دکترسیدعلی سادات میره ای - انتقال کرونا از مادر باردار به نوزاد
  • 00:30

  • 7

  • 2 سال پیش

دکترسیدعلی سادات میره ای - انتقال کرونا از مادر باردار به نوزاد

درمان
0

توضیحات
متخصص کودکان و نوزادان

با صدای
دکترسیدعلی سادات میره ای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads