• 2 سال پیش

  • 12

  • 02:13
در محضر کیمیاگر اعظم - برنامه قلم چی

در محضر کیمیاگر اعظم - برنامه قلم چی

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
0
در محضر کیمیاگر اعظم - برنامه قلم چی
  • 02:13

  • 12

  • 2 سال پیش

در محضر کیمیاگر اعظم - برنامه قلم چی

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
0

توضیحات
اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قلم چی گاج گزینه دو جواب بدیم . همچنین برسی کنیم روند پیش برد مرکز مشاوره جدیدی نژاد رو

با صدای
محمد حسین جدیدی نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads