• 3 سال پیش

  • 5

  • 08:16

منبرهای کوتاه - حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی؛ اهمیت غدیر و زنده نگه داشتن آن؛ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
0
0
0

منبرهای کوتاه - حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی؛ اهمیت غدیر و زنده نگه داشتن آن؛ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
  • 08:16

  • 5

  • 3 سال پیش

توضیحات
منبر زیرمجموعه‌ای است برای جرعه‌نوش که شامل تفسیر، شرح حدیث، اخلاقیات و... است ©️ https://t.me/joreenoush © https://eitaa.com/joreenoush

با صدای
علماء و وعاظ جهان تشیع
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads