• 3 سال پیش

  • 44

  • 04:47

۱۴ نکته برای بهسازی رابطه - با آدمهای پرتوقع چطور باید برخورد کنم؟

خودبیداری
1
1
0

۱۴ نکته برای بهسازی رابطه - با آدمهای پرتوقع چطور باید برخورد کنم؟

خودبیداری
  • 04:47

  • 44

  • 3 سال پیش

توضیحات
بحث درباره بهسازی رابطه و اینکه چگونه با دیگران رابطه برقرار کنیم!

با صدای
ارسطو رضایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads