• 3 سال پیش

  • 3

  • 01:41

جرعه نوش - آقای حسن رضاییان؛ تلاوت آیات ۵8 و ۵9 از سوره‌ی مبارکه‌ی الفرقان

ناصر دوستعلی
0
0
0

جرعه نوش - آقای حسن رضاییان؛ تلاوت آیات ۵8 و ۵9 از سوره‌ی مبارکه‌ی الفرقان

ناصر دوستعلی
  • 01:41

  • 3

  • 3 سال پیش

توضیحات
جرعه‌نوش بهانه‌ای برای نشستن پای صحبت خدا و حضرات آل‌الله علیهم صلوات‌الله

با صدای
قاریان برجسته عالم قرائت قرآن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads