• 2 سال پیش

  • 39

  • 37:31
سندروم ذهن بي قرار - سندروم ذهن بي قرار : اپيزود دوم

سندروم ذهن بي قرار - سندروم ذهن بي قرار : اپيزود دوم

مجموعه سخنرانی ها
0
سندروم ذهن بي قرار - سندروم ذهن بي قرار : اپيزود دوم
0
0

سندروم ذهن بي قرار - سندروم ذهن بي قرار : اپيزود دوم

مجموعه سخنرانی ها
  • 37:31

  • 39

  • 2 سال پیش

توضیحات
این سری‌ به این سوالات پاسخ می‌دهد که: چرا احساس موفقیت نمی‌کنیم؟ بیماری پاروکیالیزم چیست؟ چرا ذهن ما بی‌قرار است؟ چرا با وجود کسب برخی دستاوردها، باز هم احساس ناکامی درون ما وجود دارد؟

با صدای
جمال قمري
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads