• 3 سال پیش

  • 18

  • 17:00

دوره خودشناسی کرونا - دوره خودسازی کرونا : اپیزود دوم

مجموعه سخنرانی ها
0
0
0

دوره خودشناسی کرونا - دوره خودسازی کرونا : اپیزود دوم

مجموعه سخنرانی ها
  • 17:00

  • 18

  • 3 سال پیش

توضیحات
در سری پادکست های دوره خودشناسی کرونا ، آموزش های استاد قمری با تمرکز بر کاهش استرس ، رهایی از قضاوت دیگران ، واقعیت گرایی ، نگرش مثبت و اعتماد بنفس ارائه شده است

با صدای
جمال قمری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads