• 2 سال پیش

  • 21

  • 01:23:09
دوره دوم متن خوانی کتاب «نظریه عدالت» جان رالز - دوره دوم جلسات نظریه عدالت - جلسه 7

دوره دوم متن خوانی کتاب «نظریه عدالت» جان رالز - دوره دوم جلسات نظریه عدالت - جلسه 7

کانون اندیشه جوان
0
دوره دوم متن خوانی کتاب «نظریه عدالت» جان رالز - دوره دوم جلسات نظریه عدالت - جلسه 7
0
0

دوره دوم متن خوانی کتاب «نظریه عدالت» جان رالز - دوره دوم جلسات نظریه عدالت - جلسه 7

کانون اندیشه جوان
  • 01:23:09

  • 21

  • 2 سال پیش

توضیحات
متن خوانی کتاب «نظریه عدالت» اثر جان رالز؛ با حضور دکتر مصطفی زالی، بطور هفتگی در محل کانون اندیشه جوان برگذار می شود. در حال تکمیل...

با صدای
مصطفی زالی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads