• 2 سال پیش

  • 343

  • 07:25
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت چهاردهم - شوهر مشاور

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت چهاردهم - شوهر مشاور

پادکست دارت
1
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت چهاردهم - شوهر مشاور
1
0

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت چهاردهم - شوهر مشاور

پادکست دارت
  • 07:25

  • 343

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد.

با صدای
مارال علی مرادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads