• 2 سال پیش

  • 4

  • 01:02:16
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 19

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 19

جمعه‌نویسی
0
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 19
0
0

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 19

جمعه‌نویسی
  • 01:02:16

  • 4

  • 2 سال پیش

توضیحات
شرح کتاب معرفت النفس استاد حسن‌زاده آملی به روایت استاد داوود صمدی آملی

با صدای
داوود صمدی آملی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads