• 3 سال پیش

  • 1.2K

  • 15:13

جفت هفت مذاکره - شروع قدرتمند

مرکز مذاکره ایران
3
3
0

جفت هفت مذاکره - شروع قدرتمند

مرکز مذاکره ایران
  • 15:13

  • 1.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads