• 3 سال پیش

  • 74

  • 11:25
کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 02

کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 02

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
1
کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 02
1
0

کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 02

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 11:25

  • 74

  • 3 سال پیش

توضیحات
در کتاب "مکالمات تلفنی موثر" این موراد را بررسی کرده‌ایم: - چگونه قبل از مکالمه تلفنی، خودمان را آماده کنیم؟ - چگونه یک سناریو قدرتمند برای مکالمات تلفنی آماده کنیم؟ - در مورد چه موضوعاتی باید از قبل فکر کنیم؟ - چگونه در حین مکالمات تلفنی موثرتر عمل کنیم؟ - نکات ضروری در مکالمات تلفنی موثر چیست؟ - و ده‌ها مورد دیگر

shenoto-ads
shenoto-ads