• 3 سال پیش

  • 65

  • 06:30
کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 04

کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 04

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
5
کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 04
  • 06:30

  • 65

  • 3 سال پیش

کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 04

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
5

توضیحات
در کتاب "مکالمات تلفنی موثر" این موراد را بررسی کرده‌ایم: - چگونه قبل از مکالمه تلفنی، خودمان را آماده کنیم؟ - چگونه یک سناریو قدرتمند برای مکالمات تلفنی آماده کنیم؟ - در مورد چه موضوعاتی باید از قبل فکر کنیم؟ - چگونه در حین مکالمات تلفنی موثرتر عمل کنیم؟ - نکات ضروری در مکالمات تلفنی موثر چیست؟ - و ده‌ها مورد دیگر

shenoto-ads
shenoto-ads