• 4 سال پیش

  • 1

  • 49:18
کسب رضایت در زندگی قسمت سوم - کسب رضایت در کارها- قسمت سوم-بدون موزیک زمینه

کسب رضایت در زندگی قسمت سوم - کسب رضایت در کارها- قسمت سوم-بدون موزیک زمینه

مهدی کربلایی
0
کسب رضایت در زندگی قسمت سوم - کسب رضایت در کارها- قسمت سوم-بدون موزیک زمینه
0
0

کسب رضایت در زندگی قسمت سوم - کسب رضایت در کارها- قسمت سوم-بدون موزیک زمینه

مهدی کربلایی
  • 49:18

  • 1

  • 4 سال پیش

توضیحات
در قسمت سوم بقیه معیارهای برای کسب رضایت مورد بحث واقع شده

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads