• 3 ماه پیش

  • 6

  • 01:22:46
دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران - استاد حسین صبوحی - سطح سه - سال تحصیلی 1400 - 1401 - 1401-05-20-قلم5 (فایل 17 از سطح 3 ویژه طلاب)

دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران - استاد حسین صبوحی - سطح سه - سال تحصیلی 1400 - 1401 - 1401-05-20-قلم5 (فایل 17 از سطح 3 ویژه طلاب)

هیئت قرآن و ولایت
0
دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران - استاد حسین صبوحی - سطح سه - سال تحصیلی 1400 - 1401 - 1401-05-20-قلم5 (فایل 17 از سطح 3 ویژه طلاب)
  • 01:22:46

  • 6

  • 3 ماه پیش

دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران - استاد حسین صبوحی - سطح سه - سال تحصیلی 1400 - 1401 - 1401-05-20-قلم5 (فایل 17 از سطح 3 ویژه طلاب)

هیئت قرآن و ولایت
0

توضیحات
در این دوره سوره‌های طلاق تا جنّ به طلاب مؤسسه تدبر در کلام وحی شعبه تهران آموزش داده می‌شود.

با صدای
حسین صبوحی طسوجی
حسین صبوحی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads