• 3 ماه پیش

  • 2

  • 01:56:14
ارائه تدبر در سوره مبارک آل عمران - 1401-05-20-آل عمران28 - جمع بندی سیاق 7 و 8

ارائه تدبر در سوره مبارک آل عمران - 1401-05-20-آل عمران28 - جمع بندی سیاق 7 و 8

هیئت قرآن و ولایت
0
ارائه تدبر در سوره مبارک آل عمران - 1401-05-20-آل عمران28 - جمع بندی سیاق 7 و 8
  • 01:56:14

  • 2

  • 3 ماه پیش

ارائه تدبر در سوره مبارک آل عمران - 1401-05-20-آل عمران28 - جمع بندی سیاق 7 و 8

هیئت قرآن و ولایت
0

توضیحات
از برنامه‌های اصلی هیئت قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره‌های غیر از حزب مفصل قرآن است؛ یعنی 46 سورۀ اول قرآن که در ترم‌های آموزشی شش‌گانه آموزش داده نمی‌شود. از این رو این جلسات همانند یک کلاس درس برگزار می‌شود و شاگردان به صورت منظم در جلسات شرکت کرده، مباحث را فرامی‌گیرند. تاکنون سوره‌های فاتحه، بقره، انفال، نحل، کهف، نور، عنکبوت، احزاب، یس، زمر، شوری و جاثیه آموزش داده شده است. اکنون بعد از وقفه‌ای چند ماهه که به خاطر در اختیار نبودن مکان ثابت پیش آمد، مکان ثابتی برای جلسات از یک ساختمان موقوفه فرهنگی تهیه و امکان شروع دوبارۀ جلسات فراهم شد. از دی‌ماه 1400 این جلسات با آموزش تدبر سورۀ آل‌عمران از سر گرفته شد و ان‌شاءالله به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت.

با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads