• 6 ماه پیش

  • 4

  • 01:03:05
دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران - استاد حسین صبوحی - سطح سه - سال تحصیلی 1400 - 1401 - 1401-04-30-ملک3 (فایل 10 از سطح 3 ویژه طلاب)

دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران - استاد حسین صبوحی - سطح سه - سال تحصیلی 1400 - 1401 - 1401-04-30-ملک3 (فایل 10 از سطح 3 ویژه طلاب)

سخنرانی‌ها
0
دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران - استاد حسین صبوحی - سطح سه - سال تحصیلی 1400 - 1401 - 1401-04-30-ملک3 (فایل 10 از سطح 3 ویژه طلاب)
0
0

دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران - استاد حسین صبوحی - سطح سه - سال تحصیلی 1400 - 1401 - 1401-04-30-ملک3 (فایل 10 از سطح 3 ویژه طلاب)

سخنرانی‌ها
  • 01:03:05

  • 4

  • 6 ماه پیش

توضیحات
در این دوره سوره‌های طلاق تا جنّ به طلاب مؤسسه تدبر در کلام وحی شعبه تهران آموزش داده می‌شود.

با صدای
حسین صبوحی طسوجی
حسین صبوحی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads